Integritetspolicy

WRS Holding AB / WRS & Co. (org nr. 556990-3841)
Badholmen Restaurang AB / Adels Hotell (org nr. 556813-1766)
Kråkerumsbacken AB / Pub Kråkan (org nr. 559108-7027)
(Integritetspolicy för Best Western Hotel Corallen: Länk »)

Alla bolag inom koncernen behandlar vi personuppgifter för medarbetare, leverantörer kunder och övriga användare som tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer vi var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Nedan kallas samtliga bolag som ingår i koncernen gemensamt för ”WRS”.

 

WRS är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy. 

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på WRS webbplatser och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

 1. Insamling och behandling av personuppgifter

  WRS samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, lämnar gästenkät, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs samtycke inhämtar vi sådant från dig.

 2. Information som vi samlar in

  Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, uppgifter om medlemskap, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss. Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att WRS kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. WRS använder personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Detta inkluderar genomförande av bokning samt kommunikation för att avisera bokning eller för att följa upp vistelse. Du har när som helst rätt och utan kostnad begära att WRS inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

  WRS lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen för att behandlas i enighet med integritetsvillkoren. WRS använder underleverantörer för t ex datordrift och personuppgifter kan komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för WRS räkning i enighet med våra instruktioner och efter att de undertecknat ett personbiträdesavtal. WRS kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om WRS på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 4. Skyddande och gallring av personuppgifter

  WRS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. WRS gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

 5. Andra applikationer / webbsidor

  I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av WRS. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer /webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

 6. Cookies

  WRS kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt. Lär mer om vilka Cookies som används längre ner på sidan, där kan du även ändra ditt val.

 7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter

  WRS tillser att övriga bolag inom koncernen erhåller tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för vilka WRS ska använda personuppgifter. Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera WRS via e-post till det hotell, restaurang eller kontaktperson som du har. WRS kommer att på din begäran eller när WRS upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med WRS samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta WRS på adressen som står i punkt 9. WRS kommer att förhindra sådan information från fortsatt behandling. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som för göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

 8. Överlåtelse

  Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 9. Kontakt

  Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande WRS behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till: WRS Holding AB, Dataskyddsansvarig, Gröndalsgatan 35, 572 35 Oskarshamn. 

 

Cookies

 

Taggar: Integritetspolicy, Cookies